• Goed opgeleide betrokken medewerkers

  • Betaalbaar

  • Geborgen huiselijke sfeer

  • " Thuis " gevoel

  • Kwaliteit & veiligheid

Rekentool

geld

Zelf uw eigen bijdrage en uw voordeel berekenen?

Ga hier naar ons rekentool

Rondleiding

Wilt u sfeer komen proeven? U bent van harte welkom!

Rondleiding aanvragen

Bel me terug

Heeft u een vraag? Wilt u gebeld worden? Laat het ons weten.
*
*

Wij zien suggesties, opmerkingen of klachten van ouders als gratis advies. Het geeft ons aanknopingspunten om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en te blijven werken aan open communicatie met ouders. Wij proberen zo goed mogelijk met uw opmerkingen, klachten en suggesties om te gaan.

Iedere klant van Bloemetje Kinderopvang kan een klacht indienen als de dienstverlening te wensen overlaat. Dit is geregeld bij de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Donform wetelijke richtlijnen zijn wij aangesloten bij de landelijke Geschillencommissie Kinderopvang. De Geschillencommissie is een onafhankelijke instelling die vragen en klachten aanhoort, advies geeft en duidelijk maakt welke stappen genomen kunnen worden. 

 


Als ouders/verzorgers een klacht hebben, kunnen ze twee wegen bewandelen:


1- Interne procedure

Zit een ouder ergens mee, dan kan dit in eerste instantie met de betrokken medewerker(s) besproken worden. Misschien gaat het om een misverstand of kan het probleem snel worden verholpen. Komen de ouder en de medewerker(s) er samen niet uit, dan kan een ouder contact opnemen met de directie. Kan ook de directie de klacht niet naar tevredenheid afhandelen, dan zal deze ouder/verzorger doorverwezen worden naar de Geschillencommissie Kinderopvang. 


2- Externe procedure

De klant kan rechtstreeks een klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang. 


Ieder jaar maken wij een openbaar klachtenjaarverslag. Dit verslag wordt aan de GGD verstrekt en is voor ouders ter inzage beschikbaar.